ES parama

Mažoji bendrija „Verslo balansas“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą

Nr. 13.1.1 – LVPA- K- 860-01-0480  „MB „Verslo balansas“ pažangių klientų aptarnavimo sprendimų diegimas buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje“ .

Projekto tikslas- Įmonės pajamų augimas diegiant klientų savitarnos sistemą Siekiami rezultatai – sukurta  klientų savitarnos buhalterinės apskaitos ir finansinio konsultavimo paslaugų sistema su integracija.

Bendra projekto vertė – 43200,00 Eur,  iš kurių 32400 Eur finansuojama pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto  „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.-LVPA-K-860 „E.komercijos modelis COVID-19“ .

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2023 metų kovo 10 d.

Išsamesnė informacija apie įmonę:

MB „Verslo balansas“ savo veiklą pradėjo 2008 m. Pagrindinės bendrovės teikiamos paslaugos: analitikos ir finansų vadovo nuoma, buhalterinė apskaita, archyvų tvarkymas, įmonių finansų valdymas ir konsultacijos, vyr. buhalterio paslauga. Klientų savitarnos sprendimas yra pagrindinis sprendimas, kurį siekia įdiegti MB „Verslo balansas“ savo veikloje.

Scroll to Top