Draudimas

UAB „Verslo balansas" veikla yra apdrausta 250.000 € bendrosios civilinės atsakomybės draudimu.

Draudimo liudijimo numeris PI170062

Draudikas Lloyd's of London Syndicate : AEGIS 1225.